- یتااهو – تارنمای فرهنگی زرتشتیان ایران - http://www.yataahoo.com -

نوروز نیایش

عکس تزیینی است [1]

خدایا به نام تو امروز را

سپاس آورم بخت پیروز را

بیارایم آیین نوروز را

خدایا که تنها توانا تویی

که دانای پنهان و پیدا تویی

که بخشنده زشت و زیبا تویی

خدایا مرا بخش پندارنیک

روان خردمند و گفتارنیک

توان برومند و کردار نیک

مرا بخش از فره ایزدی

بزرگی و فرزانگی و ردی

همه زندگی شادی و بخردی

مرا بخش اندیشه بارور

به تن تندرستی به دستان هنر

به دل مهربانی به گنجینه زر

به بخت و به بینش بدارم بلند

به کار و به کوشش دلیر و نوند

به اورنگ نامی به نام ارجمند

در این گردش سال هنگام نیک

بدین سال نو بخش فرجام نیک

به آغاز نیک و به انجام نیک

چنان کن که هر روز نوروز باد

که فردا نکوتر ز دیروز باد

که همواره نوروز پیروز باد


دکتر کوروش امیرجاهد، بهمن ماه ۳۷۳۴ زرتشتی

(با سپاس از فرزانه گرامی، زرین تیمساری)


دریافت "نوروز نیایش" با فرمت PDF [2]

به اشتراک بگذارید...