- یتااهو – تارنمای فرهنگی زرتشتیان ایران - http://www.yataahoo.com -

فرزانه دانشمند موبد رستم شهزادی

موبد رستم شهزادی [1] موبد رستم شهزادی پور «موبد دینیار» و «سلطان موبد خداداد» در سوم فروردین ۱۲۹۱خورشیدی در کوی موبدان یزد زاده شد.

در سال ۱۳۰۵، گواهی‌نامه شش ساله دبستان ویژه آموزش موبدزادگان را دریافت کرد، سپس پنج ماه در دبستان جمشیدجم تهران(به فرنشینی سهراب سفرنگ) و ۱۸ ماه در دبیرستان البرز تهران(به فرنشینی موبد رستم ماونداد) مشغول به آموزش شد. و در سال ۱۳۱۴ دوره‌ی هفت‌ساله آموزشگاه عالی ویژه موبدزادگان در هندوستان(آموزشگاه کاماآتورنان) را به پایان رسانید و به درجه موبد دانشمندی رسید.

در فروردین ۱۳۱۶ خورشیدی ازهندوستان بازگشت ودر شهریزد آموزش مدرسه شبانه‌روزی مارکار به فرنشینی شادروان میرزا سروش لهراسب را بردوش گرفت. ودر همین سال با درجه ستوان سومی وارد خدمت نظام وظیفه شد، و پس از پایان خدمت در دبیرستان‌های پسرانه ودخترانه مارکار وایرانشهر یزد به آموزش انگلیسی پرداخت.

او در سال ۱۳۲۰ خورشیدی با «دولت سهراب» پیوند همسری برقرار کرد. موبد رستم شهزادی در ادامه آموزش‌های خود در سال ۱۳۲۵ از دانشگاه حقوق دانشگاه تهران در رشته حقوق قضایی فارغ التحصیل شد. او در همین سال در زمینه‌های آموزشی، دینی و اجتماعی بنا به دعوت انجمن زرتشتیان تهران آغاز به‌کار کرد.

در سال ۱۳۳۱ خورشیدی همکاری خود را با وزرات فرهنگ وآموزش عالی آغاز نمود و در سال ۱۳۳۸ مسوولیت کتابخانه یگانگی تهران و کار در اداره اعزام دانشجو به خارج را بردوش گرفت.

همچنین موبد رستم شهزادی به کارهای گوناگون آموزشی ودینی هم می‌پرداختند که در زیر به برخی از آنها اشاره می‌شود:

۱- هموندی کنکاش موبدان تهران و پاسخ به پرسش‌ها و نامه‌های همکیشان و هم‌میهنان درباره دین زرتشتی و فرهنگ ایران.

۲- نوشتن نوشتارهای دینی، فرهنگی و اجتماعی در رسانه‌های گوناگون ایرانیان و زرتشتیان .

۳- مسوولیت دفترخانه ازدواج وطلاق زرتشتیان .

سرانجام موبد رستم شهزادی در۸۷ سالگی و پس از۶۵سال پژوهش در۲۳ اسفند سال۱۳۷۸خورشیدی جهان را بدورد گفت و به سرای گیتی شتافت. روانش شاد و یادش گرامی باد.

به اشتراک بگذارید...