- یتااهو – تارنمای فرهنگی زرتشتیان ایران - http://www.yataahoo.com -

آتش جشن سده گرمی ده دل‌های ماست

آتش جشن سده [1] فرارسیدن جشن سده(دهم بهمن ماه گاهنمای رسمی کشور) را به همه‌ی ایران‌دوستان خجسته باد می‌گوییم. در زیر سروده‌ی جمشید زره پوش را می‌خوانیم:

روز مهر و ماه بهمن جشنِ فرخنده سده / شعله‌ها بر سردی سرمای جانفرسا زده

آتشِ اَردیبهشت امشاسپندِ سر بلند / نور و گرمی داده بر شهر و ده و کوی و کده

ای فروغِ جاودان، ای جلوه‌ی دلجوی او / ای پرستش‌سوی نیکان و وهانِ کوی او

سینه مالامالِ مهرِ پر شُکوهِ کوی او / روی ما بر سوی آتش، روی دل‌ها سوی او

از شکوه فرّ هوشنگ شهنشه سال‌هاست / کآتش جشن سده گرمی ده دل‌های ماست

در شب تاریک بوران و زمستان‌های سرد / نور گرمایی به غیر از مجمر آتش نخاست

چشم عالم را فروغ از تابش و تابندگی است / زآتش سوزنده‌ات کانون گرم زندگی است

از فروزان آتش و از گرمی سوزان آن / دانش و فن‌آوری و صنعت و سازندگی است

شعله آتش فشاند پرتو ایمان به جان / جان و دل‌ها را دهد شور و سروری ‌ بیکران

از دد و دام و گیاهان و گروه مردمان / شوق بی پایان بود بر روشنایی بی‌گمان

ای سده، ای یادگار فرّ ایران کهن / جشن پاک نور و آتش، جشن شاد مرد و زن

رقص شاد شعله‌های سر کشیده بر فلک / چون پریزادانِ دست افشانِ گلگون پیرهن

شعله‌ی آتش به شادی‌ها فرا خواند تو را / پرتو مهر اهورایی بر افشاند تو را

جسم و جانت را چنان گرمی و سرمستی دهد / کز می گلگون دو صد پیمانه نوشاند تو را

ای ز رقص شعله‌ها در شوق و شور و التهاب / وز سرود موبدان، دلداده‌ی گفتارِ ناب

می‌توان با روشنی دیدن میان شعله‌ها / پرتو روی اهورای هزاران آفتاب

ای خوشا بر عاشقان شاد، آیین بهی / سر خوشان پاکی و دانایی و فرزانگی

صد گلِ صد رنگِ شادی در وجودت بشکفد / در مه بهمن ازین شور و سرور زندگی

به اشتراک بگذارید...