- یتااهو – تارنمای فرهنگی زرتشتیان ایران - http://www.yataahoo.com -

سده، جشن پدیدار شدن مهر به هر شهر ودیار

آتش جشن سده [1]فرارسیدن جشن سده(۱۰بهمن‌ماه) را به ایرانیان شادباش می‌گوییم.
در زیر قصیده‌ای از رستم خسرویان(رخسار) در نکوداشت این جشن آورده می‌شود:
شاه هوشنگ به‌هنگام شکار   /   شد پدیدار به راهش یک مار
سنگ بگرفت و نمودش پرتاب   /   سنگ بر سنگ شد و آتشی آورد به بار

آتشی گرمی هر خانه و آتشکده شد   /   شد فروغی که بسازد بسیار
خام‌ها پخته و گرمای زمستان گردد   /   روشنایی بدهد در شب تار
شعله در خدمت صنعت آید  /   مشکل آسان شود و گردش کار
سده شد جشن پدیدار شدن  /   آتش مهر به هر شهر و دیار
گرد آتش در سده ما بیشمار   /   گردش آریم و نماز دیدار
یاد هوشنگ و بزرگان به کمال  /   پرتو افشانی کند، خورشید وار
افتخاری که به ایران داده است   /   شاه هوشنگ به هنگام شکار

به اشتراک بگذارید...