Berasad.com

گزارشی از سمینار شرکتهای دانش بنیان در نخستین پارک علم و فناوری خصوصی کشور


آیین گاهنبار توجی در شاه ورهرام ایزد تهران برگزار می شود


گزارش و تصاویری از پنجمین جشنواره علمی فرهنگی دکتر مینا ایزدیار


رونمایی از جایزه پژوهشی دکتر ایزدیار برای کیفیت و سلامت خون +تصویر


سخنان دستیار رئیس جمهور در جشنواره دکتر ایزدیار + تصویر


آشنایی با موبد مهربان فیروزگری، نام آور زرتشتی


آشنایی با دکتر سهراب شهریاری استاد برجسته زرتشتی


آشنایی با دکتر جمشید فرجودی استاد برجسته زرتشتی


تیم والیبال آریا زرتشتیان در مسابقات والیبال یزد شرکت می کند


آیین سالگرد درگذشت ارباب رستم گیو در کالیفرنیا برگزار شد