بایگانی

بایگانی نویسنده

کجایی ای نِکوکاری…؟

کاری از استاد فیاض بگفتم کو خدایت؟ او بگفت اندر دِلست او، نبینی نیک او را، تا نکردی کار نیکو…

منِ ساده بنالیدم چرا نیکی ز من دور و ، ندیدم من اهورا را، شده چشم دلم کم‌سو…

به خود گفتم …،

چرا شاید خدا هست و اهورا خالق ما و بهشتی بر نکوکاران به پا کردند و بدکاران،

یکی آتش به جان افتد، یکی در ظلم خود سوزد.

ولی کو پیر دانایی که ما پرسیم و او گوید،

که نیکی از کجا آمد؟

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 4,109 بار
گروه ها:ادبیات

کار شاگردان، در سال نخست، رنگ ساییدن بود

مینیاتور تمام رنگ جسمی

شیوه‌های گوناگون مینیاتورسازی ایران: روش‌های مینیاتورسازی در ایران بسیار گوناگون بوده و هست، و هر یک از استادان به‌نام، دگرگونی‌هایی در روش و شیوه‌هایی که پیش از آنها موجود بوده، وارد کرده‌اند. با این حال به‌طورکلی و بدون در نظرگرفتن دگرگونی‌های جزیی و کم ارزش می‌توان شیوه‌های ساخت مینیاتورهای ایران را به‌گونه‌ی زیر بخش کرد:

۱-مینیاتور تمام رنگ جسمی: در گذشته رنگ‌های جسمی مینیاتورسازی که شامل پودر رنگ‌های معدنی مانند سفیدآب سرب، سرنج، لاجورد، سیله، شنجرف، زرنیخ، نیل و غیره بود، را با قطعه سنگ صیقلی کوچکی بر روی سنگ دیگری که میان آن گود بود می‌ساییدند تا خوب نرم و قابل بهره‌برداری شود.

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 10,909 بار
گروه ها:هنر