- یتااهو – تارنمای فرهنگی زرتشتیان ایران - https://www.yataahoo.com -

کلامی کوتاه…

یتااهو [1]

درود،

امروزه اینترنت و کامپیوتر بخشی از زندگی روزمره هر انسانی شده است و کمتر کسی یافت می شود که از اینترنت و فواید آن بی خبر باشد.

تارنمای فرهنگی یتااهو به عنوان نخستین تارنمای فرهنگی زرتشتیان با هدف آگاهی جهانیان از دین پاک زرتشتی و فرهنگ کهن و غنی ایران زمین، همواره کوشش داشته تا در مسیر پیشرفت و همگام با فن آوری های روز دنیا رو به جلو حرکت کند. در همین راستا تصمیم گرفته شد تا نسبت به نوسازی و بازسازی تارنمای یتااهو اقدامات لازم صورت گیرد و اینجانب افتخار آن را داشتم تا این مسئولیت را به عهده گیرم؛ بدیهی است که در انجام هر پروژه ای مشکلات و نکات مبهم ریزی وجود دارد که گاهی اتمام کار را دست نیافتنی می سازد، اما امروز با خواست و یاری اهورامزدا تارنمای جدید یتااهو آماده بهره برداری می باشد.

شایسته میدانم از دوستانم در گروه یتااهو سپاسگزاری کنم که این فرصت را در اختیارم قرار دادند و با دیدگاه ها، پیشنهادات و انتقادات سازنده خود، مرا در این مسیر نه چندان آسان همراهی کردند.

بدرود…

به اشتراک بگذارید...