- یتااهو – تارنمای فرهنگی زرتشتیان ایران - https://www.yataahoo.com -

باید بگذریم

[1] آرمان فلاحتی

از این شوره‌زار باید بگذریم

باید کوچه را به باد بسپاریم

و به جایی بنگریم

که در آن باران هم هست!

ما باید دل نبندیم به فانوسی که شعله‌اش را باد برده

یا به آن درخت انار که یک سال هم شکوفه نداد.

باید بفهمیم «کوچه‌ی بن بست جای خوبی برای قدم زدن نیست!»

به راهی بنگریم که در امتدادش

مهر هست

امید هست

آن جا که ادامه دارد

تا خدا می‌داند کجا!

به اشتراک بگذارید...