- یتااهو – تارنمای فرهنگی زرتشتیان ایران - https://www.yataahoo.com -

گزارش تصویری از برگزاری گاهنبار آتشکده آذرگشسب، روز نخست

نیایش همگانی در خوابگاه [1]

ساعت ۶ بامداد روز پنج شنبه ۲۵ شهریورماه از تهران به سوی آتشکده آذرگشسب حرکت کردیم. پس از طی مسافتی در جاده زنجان در یکی از رستوران های بین راه ناشتایی خوردیم. پس از رسیدن به خوابگاه و خوردن ناهار، به سمت گودال «نبی کندی» حرکت کردیم؛ این گودال شبیه به دریاچه تخت سلیمان است ولی آب آن ته نشین شده و پایین رفته که به مرداب شباهت پیدا کرده است، در هنگام پایین رفتن خورشید دورنمای بسیار زیبا در خاور و باختر این مکان دیده می شود که بسیار تماشایی است. سپس برای استراحت به خوابگاه بازگشتیم.

 

 

برای دیدن عکس ها در اندازه بزرگتر، بر روی آنها کلیک کنید و اندکی شکیبایی نمایید…

«فرتورها از مهربان افسر کشمیری می باشد»

محوطه خوابگاه [2] محوطه خوابگاه [3] [4] خوردن ناشتایی در مسیر زنجان [5]

حرکت از تهران [6]

به سوی گودال نبی کندی [7] به سوی گودال نبی کندی [8] هموندان یتااهو [9] خوردن ناهار [10]

خوردن ناهار [11]

گودال نبی کندی [12] گودال نبی کندی [13] گودال نبی کندی [14] گودال نبی کندی [15]

به سوی گودال نبی کندی [16]

[17] دورنمایی از منطقه گودال نبی کندی [18] دورنمایی از منطقه گودال نبی کندی [19] موبد سهراب هنگامی [20]

هموندان یتااهو [21]

نیایش همگانی در خوابگاه [22] نیایش همگانی در خوابگاه [23] موبدان مهربان فیروزگری و سهراب هنگامی [24] نیایش همگانی در خوابگاه [25]

نیایش همگانی در خوابگاه [26]

 

در این راستا بخوانید:

گزارش تصویری از برگزاری گاهنبار آتشکده آذرگشسب، واپسین روز [27]

به اشتراک بگذارید...