- یتااهو – تارنمای فرهنگی زرتشتیان ایران - https://www.yataahoo.com -

وزان بوته‌ها شعله‌ور شد به باد

            آتش جشن سده [1] به خجستگی فرارسیدن جشن سده

جشن سده را بر همه‌ی ایرانیان شادباش می‌گوییم

سروده‌ای از: گیتی پورفاضل

سده جشن این مرز و بوم کهن / ز هوشنگ و آتش بگوید سخن

حکایت چنین است در دفتران / نمانده ز گفتار نام آوران

به شهنامه آن نامه خسروی / خرد نامه کشور مینوی

برون رفت هوشنگ روزی به دشت / پی آهوی خوش‌خرامی گذشت

به ره دیده‌بانی نهفته به خاک / سیه پیکر و زشت و بس خوفناک

به نیروی بازو یکی سنگ سخت / بزد بر سر مار برگشته بخت

به سهو آمد آن سنگ بر سنگ سرد / رمید از میان مار و برتاخت مرد

برآمد شراری ز جفت دو سنگ / چو چشمان مار براستاده جنگ

به خشکیده خاری فروزه فتاد / وزان بوته‌ها شعله‌ور شد به باد

ز پیدایی آتش از سنگ و مار / هزاران سده تا کنون شد به بار

به اشتراک بگذارید...