- یتااهو – تارنمای فرهنگی زرتشتیان ایران - https://www.yataahoo.com -

برگزاری جشن سده ۳۷۴۸ زرتشتی(۱۳۸۹خورشیدی) در تهران

جشن سده تهران 3748زرتشتی [1] امسال نیز آیین جشن سده، با تلاش انجمن زرتشتیان تهران در مجتمع فرهنگی مارکار تهران‌پارس برگزار شد.

در این جشن رستم خسرویانی-فرنشین انجمن زرتشتیان تهران، اسفندیار اختیاری-نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس، پدرام سروش‌پور-هموند انجمن موبدان تهران و توران شهریاری درپیوند با فلسفه‌ی جشن سده و مهار آتش به‌دست انسان، سخنرانی کردند.

در میان برنامه‌ها گروه‌های هنری چون؛ گروه موسیقی اهورا، گروه ستارگان شرق، گروه کوبه‌ای شنایا به اجرای موسیقی و نمایش پرداختند. افشین زعیم کارگردان و هنرمند زرتشتی هم مجری این جشن بزرگ بود.

جشن سده تهران 3748زرتشتی [2] 

جشن سده تهران 3748زرتشتی [3] 

جشن سده تهران 3748زرتشتی [4] 

جشن سده تهران 3748زرتشتی [5]

جشن سده تهران 3748زرتشتی [6]

جشن سده تهران 3748زرتشتی [7] 

جشن سده تهران 3748زرتشتی [8]

جشن سده تهران 3748زرتشتی [9]

جشن سده تهران 3748زرتشتی [10] 

عکس‌ها از مهیار فرودی

به اشتراک بگذارید...