- یتااهو – تارنمای فرهنگی زرتشتیان ایران - https://www.yataahoo.com -

یتااهو با وفاداری، گهنبار توجی برگزار کرد

برگزاری گهنبار توجی3750زرتشتی [1] «تارنمای یتااهو» پنجشنبه ۲۸/۲/۱۳۹۱ در آدریان بزرگ تهران، «گهنبار توجی» از برای تندرستی همه‌ی باشندگان برگزار کرد. آوای دلنشین اوستاخوانی در گهنبار را «موبد سهراب هنگامی» و «موبد سرور تارا پوروالا» بردوش داشتند. اجرای برنامه‌های هنری جانبی مانند نقاشی، موسیقی، صنایع دستی و … از سوی هنرمندانِ توانمندِ زرتشتی و یادی از روانشاد «دکتر کسرا وفاداری» (تاریخ درگذشت ۲۶/۲/۱۳۸۴) به همراه پذیرایی لُرک و میوه و آش به هر چه باشکوه‌تر برگزارشدن این گهنبار افزود.

در این گهنبار از هموندان یتااهو که بدون هیچگونه چشمداشت و بر پایه‌ی مفهوم نماز «اَشِم وُهو» یاری‌رسان یتااهو بوده‌اند، سپاسگزاری شد.

هنرمندانی که در این گهنبار باشنده بودند:

۱- بهناز نمیرانیان – صنایع دستی: ساخت قندسبز و پنجه.

۲- رامین خسرویانی – موسیقی: اجرای برخی از موسیقی‌های سنتی با کیبورد.

۳-سیامک جمشیدی زاده – طراح و نقاش: طراحی و نقاشی با دست از برخی جاهای سپند زرتشتی همچون «پیرسبز».

۴-بهزاد جوانمردی – نقاش: نقاشی روی بورد.

۵-میترا زابلی و سیواز ساسانی – صنایع دستی: منجوق‌دوزی، ترمه‌دوزی و سرمه‌دوزی.

۶-مینو کلانتری: درباره‌ سدره و کشتی و چگونگی دوختن سدره.

۷-بهناز یزدانی – موسیقی: اجرای برخی از موسیقی‌های سنتی با دف.

برگزاری گهنبار توجی3750زرتشتی - سراینده‌ی زرتشتی، جمشید زره پوش [2]

در این گهنبار «جمشید زره‌پوش»، سراینده‌ی توانمند زرتشتی، چکامه‌ای درباره‌ی زنده‌یاد «دکتر کسرا وفاداری» سرودند که در زیر می‌خوانیم:

          به یاد کسرا وفاداری

در ایامی که دانایی / گناهی در خور مرگ است

خدایا رحمتی بنما / در ین ظلمت سرای غم

                                                     دل آگاهان دانا را

گناه بی گنه بودن / گناهی سخت سنگین است

که شب جویان وشب خویان / شبی را بر نمی‌تابند

                                                     شکوه شمع رخشا را

سیاوش را گناهی نیست / به غیر از پاکدامانی

ولی تردامنان آخر / کنند از خون پاک او

                                                     پر از آلاله، صحرا را

ازین گردون دون پرور / از این دنیای زشتی‌ها

محبت چون کنم باور / که بر خاک سیه بینم

                                                     هزاران سرو رعنا را

نه در چشمان ما خوابی / نه بر لب تشنگان آبی

نَمی هرگز نمی‌بارد / نه بارانی که بنشاند

                                                     شرار جان شیدا را

نه درمانی نه دارویی / نه دست گرم دلجویی

خداوندا رهی بنما / کجا جویم ید بیضا

                                                     کجا جویم مسیحا را

خداوندا چه دشوار است / قبول مرگ دلداران

چسان باور کنم آخر / من دلبسته بر مهرش

                                                     عزای مرگ کسرا را

چسان باور کنم مرگی / که مرگ عیش وشادی‌هاست

به هر سو رو کنم بینم / که درد و داغ جانکاهی

                                                     گرفته پیر و برنا را

وفاداری به جان و دل / هوادار محبت بود

بهاری بود دیدارش / که چون گل‌های فروردین

                                                     ز دل‌ها برد غم ها را

ز دانایی ودینداری / ستون دانش ودین بود

که با عشقی اهورایی / به مرز و بوم آیینش

                                                     ستوده دین مزدا را

اگر کسرا وفاداری / چو بوی گل ز بستان رفت

از این گلشن هزاران گل / همه پاک واهورایی

                                                     گلستان کرده دل‌ها را

تمام خاطرات او / شکفته در میان جان

که پیوسته چو خورشیدی / هزاران پرتو افشاند

                                                     ره امید فردا را

در زیر عکس‌هایی از برگزاری آیین گهنبار آورده شده است(عکس‌ها از مهربان افسرکشمیری و سیاوش بزرگ چمی)

برگزاری گهنبار توجی3750زرتشتی [3]

برگزاری گهنبار توجی3750زرتشتی [4]

برگزاری گهنبار توجی3750زرتشتی [5] 

برگزاری گهنبار توجی3750زرتشتی [6]

برگزاری گهنبار توجی3750زرتشتی [7]

برگزاری گهنبار توجی3750زرتشتی [8]

برگزاری گهنبار توجی3750زرتشتی [9]

برگزاری گهنبار توجی3750زرتشتی [10]

برگزاری گهنبار توجی3750زرتشتی [11] برگزاری گهنبار توجی3750زرتشتی [12] برگزاری گهنبار توجی3750زرتشتی [13]

برگزاری گهنبار توجی3750زرتشتی [14]

برگزاری گهنبار توجی3750زرتشتی [15]

برگزاری گهنبار توجی3750زرتشتی [16]

برگزاری گهنبار توجی3750زرتشتی-یادبود و گل‌کاری در آدریان [17] 

برگزاری گهنبار توجی3750زرتشتی-پخش لرک [18]   برگزاری گهنبار توجی3750زرتشتی [19]
به اشتراک بگذارید...