- یتااهو – تارنمای فرهنگی زرتشتیان ایران - https://www.yataahoo.com -

درد دین است که درمانگر گوهر تاج است

تاج گوهر خداداد کوچکی(خادم) [1] به خجستگی فرارسیدن جشن اسفندگان(برابر شدن روز سپندارمز با ماه اسفند که برابر است با ۲۹ بهمن گاهشمار رسمی کشور) سروده‌ای برای یکی از بانوانِ نیک‌ِ زرتشتی آورده شده است. تاج گوهر خداداد کوچکی(خادم) مادر جانباخته‌ی جنگ مهندس فرهاد خادم است که هم اکنون در بسیاری از کارهای نیک پیش‌آهنگ است. از این‌رو تارنمای یتااهو شایسته می‌داند تا به فرخندگی فرارسیدن این روز، این سرود را به این بانوی ارجمند و همه‌ی زنان و مادران فداکار و پارسا که همه‌ی کارهای نیک ا بدون هیچ‌گونه چشمداشتی و تنها از برای نیکی همان کار، انجام می‌دهند، پیشکش نماید:

تقدیم به خانم تاج گوهر خادم

روز مادر روز زن، جشن خوش اسفندگان / تاج زرین هنر بر سر گوهر تاج است

زان‌که آراسته جان و دلش از پرتو عشق / دانش و دین و خرد زیور گوهر تاج است

نگهش گرم و پر از مهر و دلش در ره خیر / عشق و پاکی و صفا رهبر گوهر تاج است

کی ز حق بگذرد این شیرزن بیشه‌ی عشق / زیر صد خنجر اگر حنجر گوهر تاج است

«خادم» و «کوچکی» او را نسزد نام و نشان / زان‌که «مخدوم» من آن «سرور گوهر تاج» است

همه شایستگی و حسن «خداداد» در اوست / دخت دغدویه مگر مادر گوهر تاج است

بهر آموزش دین جمله کمالات و هنر / همه در چنته و در چنبر گوهر تاج است

شوق و شور و عشق و ایمانش به آیین بهی است / من چه گویم که چه ها در سر گوهر تاج است

همچو تهمینه به دل داغ جوان دارد لیک / ناله‌ی زار نه در باور گوهر تاج است

بر لبش مهر سکوت است چو پروانه ولی / داغ فرزند به جان، اخگر گوهر تاج است

گویی آن می که در او گرمی عشق است و امید / اجر صبری‌ست که در ساغر گوهر تاج است

گر چه حیران شده در گردش بی‌مهر فلک / غم جانباختگان، محور گوهر تاج است

یاد و نام نیکشان مانند «فرهاد»ِ عزیز / در دل و دیده و در دفتر گوهر تاج است

این شگفتی همه از اوست که با آن‌همه درد / درد دین است که درمانگر گوهر تاج است

ای خدا عمر بلند و بخت نیکش یار باد / کاین همه دست دعا از بهر گوهر تاج است

(سروده جمشید زره‌پوش)

به اشتراک بگذارید...