- یتااهو – تارنمای فرهنگی زرتشتیان ایران - https://www.yataahoo.com -

نام ایرانی

عکس تزیینی است [1] نام‌، همواره جای پایی در شخصیت هرکس دارد.

با گزیدن نامی زیبا که ریشه در فرهنگ کهن ایرانی دارد و همچنین آموزشی درست، برای فرزندانمان آینده‌ای روشن را فراهم‌آوریم. از این‌رو شعری در این‌باره آورده می‌شود:

نام فرزندان خود، باید ز شهنامه گُزید / نام زیبا باید از گفتار فردوسی شنید

می‌ستایم فرِ‏‎‏ًًًٌٌٌٌََُُُ فردوسی که در شهنامه‌اش / نام مردان و زنان بر اوج زیبایی رسید

نام پاک آریایی و نیاکان کهن / در دل ایران‌تباران مهرآریایی دمید

نام «ایرانی- اوستایی» ز شهنامه گزین / تا برانگیزد به دل‌ها پرتو عشق و امید

من از آن ایرانی والاگهر آزرده‌ام / نام دلبندش گر از اقوام دیگر برگزید

آن‌که از سرچشمه بگذشت و ز مرداب خورد آب / بی‌گمان طعم بدش در زندگی باید چشید

به اشتراک بگذارید...