خانه > ادبیات > «خشترا» شهنشاهی نیک تست

«خشترا» شهنشاهی نیک تست

شاه اسپرغم یا ریحان گل ویژه شهریور امشاسپند فرارسیدن جشن شهریورگان(روز شهریور از ماه شهریور – برابر با ۳۰امردادماه گاهنمای رسمی کشور) را به همه‌ی مردمان شادباش می‌گوییم.

سومین امشاسپند شهریور است. شهریاری برگزیده، فروزه‌ی دیگری از هستی اهورامزدا.

در شهریاری خدایی مردم از روی خرد روشن و اندیشه‌ی نیک و گفتار نیک و کردار نیک و با همکاری و کوشش مشترک، جهانی سراسر آباد و شاد را بنیاد می‌نهند.

در زیر چکامه‌ای به مناسبت جشن شهریورگان از جمشید زره پوش آورده می‌شود:

در آیین وخشور اسپنتمان / بسا جشن و شادی است بر رهروان

کهن جشن «شهریور» امشاسپند / مبارک به یاران و فرزانگان

خدایا تویی بر سریر سپهر / فراتر ز هر فهم و وهم و گمان

ز شهریور امشاسپندت سزد / ترا شهریاری هفت آسمان

به هفت شهر عشقی تو سلطان عشق / به هر ذرّه ای مهر تو جاودان

تو آن شهریاری که فرمان تو / روان است در هر زمان و مکان

همه سربه سر، سر به فرمان تو / دل ذرّه تا پهنه‌ی کهکشان

سر مویی از تو نپیچند سر / همه چرخ گردان، کران تا کران

«خشترا» شهنشاهی نیک تست / بود«وئیریه»آرزوی جهان

به دنیای خاکی است شهریورت / نگهبان ابزار جنگ آوران

چه گرز گران و چه شمشیر تیز / چه خفتان رزم و چه برگستوان

ز پولاد و آهن زر و سیم و روی / وز افزار و ابزار پیشه وران

نگهبان جمله فلزّات اوست / ز فرسودگی داردش در امان

اگر رهروی خویشتن را شناخت / گرش شهریاریست بر جسم و جان

گر او راست نیروی دین و خرد / که بر نفس خود چیره دارد روان

اگر بشکرد دیو رشک و دروغ / زداید ز دل تیرگی نهان

اگر شادی و کامکاری خویش/ بجوید ز خوشبختی دیگران

چنین نیکبختی ز فرزانگی است/ ز شهریور امشاسپندش توان

ستایش به شهریور امشاسپند/ در آیین وخشور اسپنتمان


بازدید نوشته: 3,945 بار
گروه ها:ادبیات