- یتااهو – تارنمای فرهنگی زرتشتیان ایران - https://www.yataahoo.com -

گهنباری به یاد دکتر کسرا وفاداری

VafadariKasra [1]به یاد دکتر کسرا وفاداری، تارنمای «یتااهو» ، گهنباری را در روز آدینه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ خورشیدی برگزار می‌کند.  همکیشان می‌توانند از ساعت ۱۷ در آدریان بزرگ تهران باشنده باشند و یاد آن بزرگوار را گرامی بدارند.

به اشتراک بگذارید...