- یتااهو – تارنمای فرهنگی زرتشتیان ایران - https://www.yataahoo.com -

دوستداران کسرا وفاداری گردهم آمدند

روانشاد پروفسور کسرا وفاداری [1]با تلاش هموندان تارنمای یتااهو گهنباری به یاد دکتر کسرا وفاداری برگزار شد.

نزدیک به سیصد تن از دوستداران کسرا، در پسین آدینه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۳ خورشیدی در آدریان بزرگ گردهم آمده بودند تا یاد «کسرا وفاداری» را گرامی بدارند.

در آغاز موبد «رامین شهزادی» و موبد «پروا نمیرانیان»، آیین «جشن‌خوانی» را با شکوهی بسیار برگزار کردند. سپس از همکیشان با «لُرک» و … پذیرایی شد. «لُرک» یکی از بخش‌های جدایی‌ناپذیر هر آیین دینی زرتشتی است که در آن کمینه از هفت گونه میوه‌ی خشک، مانند خرما، بادام، پسته، کشمش، انواع برگه‌های‌ خشک بهره برده می‌شود.

در زیر چند عکس از این آیین آورده می‌شود.

باشد که همگان بخواهند و بتوانند از نیکان و خوبان جهان باشند و گامی هرچند کوچک از برای آبادانی و شادمانی مردمان بردارند.

 

 کهنباری به یاد کسرا1393 خورشیدی [2]

کهنباری به یاد کسرا1393 خورشیدی [3]

کهنباری به یاد کسرا1393 خورشیدی [4]

کهنباری به یاد کسرا1393 خورشیدی [5]

کهنباری به یاد کسرا1393 خورشیدی [6]

کهنباری به یاد کسرا1393 خورشیدی [7]

کهنباری به یاد کسرا1393 خورشیدی [8]

کهنباری به یاد کسرا1393 خورشیدی [9]

کهنباری به یاد کسرا1393 خورشیدی [10]

کهنباری به یاد کسرا1393 خورشیدی [11]

کهنباری به یاد کسرا1393 خورشیدی [12]

کهنباری به یاد کسرا1393 خورشیدی [13]

عکس‌ها از همایون مهرزاد است.

به اشتراک بگذارید...