خانه > ادبیات, جشن‌ها > اردیبهشتگان – همه پاکی و هم راستی و هم نور

اردیبهشتگان – همه پاکی و هم راستی و هم نور

عکس تزیینی است

اردیبهشتگان و پاکی در کلامش

فروغ ایزدی ‌اندر پیامش

اشا، کز هر حروفش گوهری زاد

همان هنجار هستیست در مرامش

اشه ‌وهیشته، باشد نامی دیگر

فزون از این بود پیغامی دیگر

همه عشق اهورایی دراین نام

فراتر گرنهی تو گامی دیگر

درستی مهربانی روشنایی

در این امشاسپند باشد اشایی

بامید بزرگ دانای دادار

که یابیم از بدی‌ها ما رهایی

همه پاکی و هم راستی و هم نور

دروغ و تیرگی گردد همه دور

هما اردیبهشت را ه اشاییست

همه بهدین شویم با هم همآزور

جشن اردیبهشت‌گان فرخنده بادا

لبان همدلان پر‌خنده بادا

به کوشش در ره پاک اشایی

به ذهن و هم دلتان زنده بادا


بازدید نوشته: 4,945 بار
گروه ها:ادبیات, جشن‌ها