- یتااهو – تارنمای فرهنگی زرتشتیان ایران - https://www.yataahoo.com -

یادبود پنجمین سال درگذشت، شادروان دکتر کسرا وفاداری برگزار می‌شود

 شادروان دکتر کسرا وفاداری [1]بر روان و فروهر همه‌ی درگذشتگان راه ایران‌زمین درود باد…

یتااهو، یادبود پنجمین سال درگذشت، شادروان دکتر کسرا وفاداری را برگزار می‌کند.

جای برگزاری: شاه‌ورهرام ایزد تهران

زمان: آدینه ۱۳۸۹/۲/۲۴ خورشیدی

برابر با اردایزد و اردیبهشت‌ماه ۳۷۴۸ زرتشتی – ۱۰:۳۰ بامداد تا ۱۳ پسین

به اشتراک بگذارید...