درباره ما

در روزگاری که اینترنت و جهان پرکشش آن به ‌عنوان اصلی‌ترین جایگاه تبادل و گسترش دانش است، کمبود تارنمایی(:سایت) که به فرهنگ زرتشتیان ایران بپردازد، احساس می‌شد. در پی این نیاز، گروهی از زرتشتیان بر آن شدند که با همکاری و هم اندیشی، تارنمایی را راه اندازی نمایند که، از یکسو شناساننده‌ی تاریخ و تمدن بزرگ ایران باشد و از سویی دیگر فرهنگ و دین زرتشتی را بشناساند.

پس از نزدیک به شش ماه کار و پژوهش، برای برگزیدن راه و شیوه انجام کار، گروه با گزینش نام «یتااهو»، آغاز به طراحی و آماده‌سازی تارنما کردند، که نخستین هزینه راه‌اندازی(اجاره‌ی فضای میزبانی Hosting و اجاره‌ی نام Domain) را شادروانان «مهرانگیز فیروزگر» و فرزند ایشان زنده‌یاد «پروفسور کسرا وفاداری» بر دوش گرفتند.

تارنمای یتااهو، نخستین تارنمای زرتشتیان ایران است که در روز خورداد از ماه فروردین سال ۳۷۴۰ زرتشتی، برابر با ششم فروردین ۱۳۸۱ خورشیدی، به فرخندگی زادروز اشوزرتشت، آغاز به کار کرد. گردانندگان این تارنما، همگام با همه‌ی فرهنگ دوستان و عاشقان این مرز و بوم، در راه بالا بردن آگاهی مردم از فرهنگ سرشار و کهن این کشور اهورایی گام بر می‌دارند و خویشکاری خود می‌دانند که با پژوهش و کنکاش در سرچشمه‌های درست، گنجینه‌ای از دانش فرهنگی و دینی ایران را گرد آورده و انتشار دهند. همه‌ هزینه‌های تارنما بر دوش هموندان تارنما است.