بایگانی

بایگانی نویسنده

نیست در سر من، جز هوای خدمت پیر مغان

آرامگاه حافظ شیرازی چرا حافظ بسیار از واژگانی مانند پیرمغان، پیرمیکده، پیردانا، کاردان تیزهوش در ادبیات خویش بهره ‌برده‌است. شاید بتوان گفت که، آدمی هنگامی که همدم ندای وجود خویش می‌شود که، از تنهایی راهی به جایی ندارد و جایگاهی جز مأمن خیال خویش نمی‌یابد.

۱۴سال پادشاهی شیخ «ابواسحاق اینجو»، بهترین سال‌های عمر بلبل شیراز به‌شمار می‌آید. در این روزگار این پادشاه خوشگذران چنان روابط دوستانه‌یی با حافظ دارد که حتا به او اجازه حضور در مراسم انس و ادب خویش را می‌دهد.

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 4,973 بار
گروه ها:ادبیات