بایگانی

بایگانی برای بخش ‘گاهنبارها’

شد همازور و نیکویی را ستود

برگزاری گهنباراَشتاد ایزد از ماه مهر(۲۰مهرماه) برابر با آغازین روز گهنبار چهره‌ی «ایاسَرم‌گاه» است. «ایاسَرم‌گاه»، به معنای آغاز زمستان است. این گاهنبار در شش روز پایانی تابستان دو فصلی برگزار می‌شود.

در زیر سرود‌ه‌ی رستم خسرویان(رخسار) درباره‌ی گهنبار آورده می‌شود:

رسمی از بگذشته مانده یادگار   /    در گه  انبار، به نام گهنبار

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 5,394 بار
گروه ها:گاهنبارها

گاهنبار چَهرِه‌ی «مَیدیوشَهیم‌گاه»، میان تابستان بزرگ هفت ماهه

میوه‌های تابستانی در گاهنبار به مناسبت فرارسیدن گاهنبار چَهرِه‌ی «مَیدیوشَهیم‌گاه» ۱۲-۸ تیرماه

در روزگار‌ باستان بخش‌بندی سال، میان ایرانیان به‌موجب مهاجرت‌ها، شرایط اقلیمی، آب و هوایی و جوی گوناگون بود.

به‌موجب «وَندیداد»، بخش‌بندی سال، بر پایه‌ی زندگی آریاها در جاهای سردسیر، به دو فصل تابستان «هفت ماهه» و زمستان «پنج ماهه» بوده است.

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 5,361 بار

گاهنبار (واپسین بخش)

گاهنبار

در هر دینی، داد و دهش (خیر و خیرات) از وظایف عمده پیروان آن دین است؛ در دین زرتشتی هر شخص موظف است یک دهم درآمد خود را صرف داد و دهش و کمک به فقرا و مستمندان کند، همچنین بسیاری از افراد نیکوکار زرتشتی قبل از مرگ تمام یا قسمتی از دارائی خود را از قبیل زمین، باغ و خانه… وقف مراسم گاهنبار، خیرات و کمک به همکیشان خود میکنند.

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 8,339 بار
گروه ها:گاهنبارها

گاهنبار (نخستین بخش)

28 مارس 2010 ۱ دیدگاه

گاهنبار

شادی کردن، هدف و برنامه ای دلنشین و گروهی برای زرتشتیان است؛ مردمانی که در بدترین و دشوارترین رخدادها با بردباری، غم را به دست شادی سپردند و زنگار پریشانی و اندوه را از آیینه دل همگان زدوده اند٬ امروز یادگارهایی شیرین به نام جشن های گاهنبار را با خود به همراه دارند که یادبودی از پدران و بزرگانشان است.

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 8,087 بار
گروه ها:گاهنبارها

گاهنبار ایاسرم گاه

گاهنبار ایاسرم گاه

هنگام این گاهنبار از روز اشتاد ایزد تا روز انارام ایزد از ماه مهر (ماه مهر هفتمین ماه تابستان بر طبق گاهنامه ایران باستان می باشد) برابر با ۲۰ تا ۲۵ مهر ماه است. نام این گاهان بار از واژه اوستایی “ایاسریمه” گرفته شده است . یعنی آغاز سرما، و زمان برگزاری آن در زندگی کشاورزی و دامپروری هنگامی است که گله های گوسفند از چراگاه های تابستانی به محل زمستانی خود باز می گردند. در باور سنتی زرتشتیان، گاهنبار ایاسرم گاه هنگامی است که خداوند گیاهان را آفریده است.

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 6,727 بار
گروه ها:گاهنبارها