خانه > گاهنبارها > شد همازور و نیکویی را ستود

شد همازور و نیکویی را ستود

برگزاری گهنباراَشتاد ایزد از ماه مهر(۲۰مهرماه) برابر با آغازین روز گهنبار چهره‌ی «ایاسَرم‌گاه» است. «ایاسَرم‌گاه»، به معنای آغاز زمستان است. این گاهنبار در شش روز پایانی تابستان دو فصلی برگزار می‌شود.

در زیر سرود‌ه‌ی رستم خسرویان(رخسار) درباره‌ی گهنبار آورده می‌شود:

رسمی از بگذشته مانده یادگار   /    در گه  انبار، به نام گهنبار

باید از انبارها ، انباز کرد   /    قصه‌ی عشق و محبت ساز کرد

گرد هم آمد ز در بگذشتگان   /   با سرود زند و و ستا یاد کرد

خیر و خیراتی نمود و لورک* داد   /   میوه وردرین** سر سفره نهاد

عودی و اسفند بر آتش فزود   /   شد همازور و نیکویی را ستود

*لورک: زرتشتیان در بیشتر آیین‌های خود لورک پخش می‌کنند که از چند میوه‌ی خشک شده(کمینه‌ی آن هفت میوه است) مانند خرما، انجیر، برگه میوه‌های گوناگون(مانند هلو و زردآلو)، بادام، پسته، گردو، فندق و… تشکیل شده است.

**میوه وردرین: میوه‌هایی که هنگام اوستاخوانی به وسیله‌ی موبد اوستاخوان برش می‌خورد را «میوه‌ی وردرین» گویند.


بازدید نوشته: 5,395 بار
گروه ها:گاهنبارها