بایگانی

بایگانی برای بخش ‘ديدی نو در تاريخ’

تیروکمان آرش رمزی از شکارِ «دل»‌ها، دوستی و مهربانی جهانی است

آرش شیواتیر «جشن تیرگان» که به پاسداشت خیر و برکتِ آب و استوره‌ی تیر و تشتر برپا می‌شود، در روز تیر از ماه تیر است. پیرامون این جشن مباحثی چون، حماسه‌ی «آرش کمان گیر» و پرتاب تیر به میان می‌آید.

از آن خوانند آرش را کمان گیر / که از ساری به مرو انداخت یک تیر

تو اندازی به جان من ز گوراب / همی ‌هر ساعتی صد تیر پرتاب

تو را زیبد نه آرش را سواری / که صد فرسنگ بگذشتی ز ساری«فخر الدین اسعد گرگانی»

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 6,756 بار

چرا تاریخ می‌خوانیم؟

عکس تزیینی است سیدرضا وسمه‌گر: تاریخ یکی از علوم اجتماعی(Social Sciences) یا انسانی(Human Sciences)است. پس شایسته‌ است پیش از بررسی چرایی توجه به آن، در آغاز علوم اجتماعی، انسانی، کارکردها و دلایل آن‌ها را بررسی می‌کنیم. در این نوشتار به هیچ‌روی نمی‌خواهیم علوم تجربی و فیزیکی بی‌اهمیت بدانیم. بلکه نشان‌دادن اهمیت علوم اجتماعی هدف است. این علوم از نظر اهمیت در صدر دانش‌های دیگر قرار می‌گیرند، به این دلیل که جامعه‌ساز هستند. تصور جامعه‌ای بدون داشتن علومی مانند سیاست، فلسفه، تاریخ و … ناممکن است. به این دلیل جامعه‌ساز که برخلاف علوم ریاضی نه با مفاهیم ذهنی و برخلاف علوم تجربی نه با طبیعت، بلکه با انسان و اجتماع انسانی با همه‌ی پیچیدگی‌هایش سروکار دارند. پس یکی دیگر از ویژگی‌های این علوم پیچیده و مشکل‌بودن آن‌هاست که ساخت نظریه را در آن‌ها بسیار دشوار می‌کند. برخلاف علوم تجربی که با موضوع‌هایی سروکار دارند که از روز نخست آفرینش تا پایان دنیا هیچ تفاوتی در عکس‌العملشان پدید نمی‌آید(برای نمونه شیمیدان با موادی سروکار دارد که در هر زمان و همیشه یک نوع عکس‌العمل را نشان می‌دهند)، دانشمندان علوم اجتماعی و انسانی با انسان‌ها سروکار دارند که در هر زمان و هر مکان واکنشی متفاوت نشان می‌دهند.

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 7,812 بار