بایگانی

بایگانی برای بخش ‘کتاب شناخت’

بدانیم و سربلند باشیم

کتاب بدانیم و سربلند باشیمبدانیم و سربلند باشیم-(فشرده ای از آموزش‌های دین زرتشت)

دکتر «منوچهر منوچهرپور» در این کتاب چکیده‌ای از آموزش‌های دین زرتشتی را بسیار ساده در اختیار همه‌ی دوستداران دین زرتشتی قرار می‌دهد. این کتاب را سازمان انتشارات فروهر به چاپ رسانده است.

بخش‌های کتاب در زیر آمده است:

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 21,774 بار
گروه ها:کتاب شناخت

جستاری در آیین زرتشت

جستاری در آیین زرتشت

این کتاب مجموعه‌ی فشرده‌ای از باورهای زرتشتیان است. نویسنده‌ی کتاب کوشیده است با آوردن دلیل‌ها و شواهد محکم و با توجه به دیدگاه‌های پژوهشگران، شرق‌شناسان و زبان‌شناسان و نیز بررسی نوشته‌های اوستایی، سرچشمه‌های پهلوی و روایت‌های دینی و تاریخی به زدودن ابهام‌های موجود درباره‌ی باورهای دینی زرتشتیان بپردازد. سرفصل های این کتاب به قرار زیر است:

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 9,037 بار
گروه ها:کتاب شناخت

تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام

کتاب تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام

در این کتاب، سخن، از روزگار ماد آغاز می‌شود و به سده‌های نخستین پس از اسلام می‌رسد.

این کتاب دارای بخش‌های گوناگون زیر است:

ادبیات مادی، ادبیات فارسی باستان، ادبیات اوستایی، ادبیات دوران اشکانی، کتیبه‌های دوران ساسانی، ادبیات پهلوی، ادبیات مانوی، زبور پهلوی و ادبیات زبان های ایرانی میانه شرقی.

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 9,810 بار
گروه ها:کتاب شناخت