بایگانی

بایگانی نویسنده

بدانیم و سربلند باشیم

کتاب بدانیم و سربلند باشیمبدانیم و سربلند باشیم-(فشرده ای از آموزش‌های دین زرتشت)

دکتر «منوچهر منوچهرپور» در این کتاب چکیده‌ای از آموزش‌های دین زرتشتی را بسیار ساده در اختیار همه‌ی دوستداران دین زرتشتی قرار می‌دهد. این کتاب را سازمان انتشارات فروهر به چاپ رسانده است.

بخش‌های کتاب در زیر آمده است:

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 21,676 بار
گروه ها:کتاب شناخت

تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام

کتاب تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام

در این کتاب، سخن، از روزگار ماد آغاز می‌شود و به سده‌های نخستین پس از اسلام می‌رسد.

این کتاب دارای بخش‌های گوناگون زیر است:

ادبیات مادی، ادبیات فارسی باستان، ادبیات اوستایی، ادبیات دوران اشکانی، کتیبه‌های دوران ساسانی، ادبیات پهلوی، ادبیات مانوی، زبور پهلوی و ادبیات زبان های ایرانی میانه شرقی.

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 9,803 بار
گروه ها:کتاب شناخت