خانه > جشن‌ها > نوروز کهنسال کجا غیر شما بود؟

نوروز کهنسال کجا غیر شما بود؟

گل و بهار تارنمای یتااهو آغاز سال نو و فرارسیدن بهار را به همه‌ی ایرانیان دلداده‌ی میهن، شادباش می‌گوید و سالی آکنده از مهر و دوستی را برای همه‌ی مردمان جهان آرزو دارد.

در زیر سروده‌ای بسیار زیبا و اندیشه برانگیز از زنده‌یاد «شمس تبریزی»، آورده می‌شود تا باریک‌بینی مردمان درباره‌ی حکمت آفرینش بیشتر شود:

نوروز بمانید که ایّام شمایید! / آغاز شمایید و سرانجام شمایید

آن صبح نخستین بهاری که ز شادی / می آورد از چلچله پیغام، شمایید

آن دشت طراوت زده آن جنگل هشیار / آن گنبد گردنده‌ی آرام شمایید

خورشید گر از بام فلک عشق فشاند / خورشید شما، عشق شما، بام شمایید

نوروز کهنسال کجا غیر شما بود؟ / استوره‌ی جمشید و جم و جام شمایید

عشق از نفس گرم شما تازه کند جان / افسانه‌ی بهرام و گل اندام شمایید

هم آینه‌ی مهر و هم آتشکده‌ی عشق / هم صاعقه‌ی خشم ِ به‌هنگام شمایید

امروز اگر می‌چمد ابلیس، غمی نیست / در فنّ کمین حوصله‌ی دام شمایید

گیرم که سحر رفته و شب دور و دراز است / در کوچه‌ی خاموش زمان، گام شمایید

ایّام ز دیدار شمایند مبارک / نوروز بمانید که ایّام شمایید


بازدید نوشته: 5,271 بار
گروه ها:جشن‌ها