خانه > جاهای سپند > پیر بانو پارس

پیر بانو پارس

پیر بانو پارس به مناسبت ۱۳ تا ۱۷ تیر، گاه دیدار (:زیارت) نیایشگاه پیر بانو پارس

زرتشتیان مانند دیگر ادیان، برای نیایش به جاهایی سپند باور دارند که از دیدگاه اعتقادی و تاریخی جایگاه به‌سزایی را در باور بهدینان دارد. یکی از این‌ نیایشگاه‌ها پیر بانو پارس می‌باشد.

نیایشگاه بانوی پارس در باور برخی از زرتشتیان جایگاه جان باختن و ناپدید شدن شهبانوی پارس به‌نام «خاتون بانو» است.

این نیایشگاه در یک‌صد وبیست کیلومتری شما‌ل‌باختری یزد و در جنوب شهر عقدا و در بین دره‌ای از کوهستان‌های عقدا به‌نام «زَجو» است. چند روستای کوچک در نزدیکی این نیایشگاه وجود دارد که مردمان آن روستاها با آب چشمه به کشاورزی می‌پردازند.

از روز مهر تا ورهرام ایزد و تیر ماه برابر با ۱۳ تا ۱۷ تیر زرتشتیان، در این نیایشگاه گردهم می‌آیند.

نیایش‌گاه در کنار راه رودخانه فصلی قرار دارد. در هنگام ورود به‌نزدیکی نیاشگاه گنبد کاشی‌کاری شده بسیار زیبای این پیر، چشم هر تازه‌واردی را به‌خود می‌کشاند. در دامنه‌ی کوه مجاور به‌ نیایشگاه شماری ساختمان به‌نام «خِیله» وجود دارد که از سوی نیکوکاران زرتشتی ساخته شده که هریک وابسته به یک شهر و روستای زرتشتی‌نشین است و جایی برای اقامت موقت هم‌کیشان در هنگام زیارت این پیر می‌باشد . فردی که در همه‌ی سال از پیر نگهداری می‌کند و به کارهای درپیوند با پیر می‌پردازد «خادم پیر» نام دارد. در چنر روزی که باشندگان از پیر زیارت می‌کنند، به شادی می‌پردازند.


بازدید نوشته: 7,171 بار
گروه ها:جاهای سپند