بایگانی

بایگانی نویسنده

کبوترخانه ها شگفتی معماری ایرانی

کبوتر خانه معماری داخلی کبوترخانه‌ها استثنایی است؛ بزرگی این بناها هم به سبب سترگی و شکوه و هم به سبب گوناگونی در شکل، شگفت‌آور است و این بناها مانند دیگر آثار معماری ایرانی هم کارکرد بسیار داشته است و هم از شکل زیبایی پیروی کرده است.

معمار ایرانی به دلیل نگاه اندیشمندانه به اقلیم و دانش زیست شناسی، شگفتی‌های ماندگار را در این سیاره خاکی به‌عنوان کبوترخانه‌های ایرانی آفریده است و چه زیبا، این هماهنگی برج‌های به رنگ خاک که در وحدت با سیاره خاکی، از روزگاران پیش به یادگار مانده است، که به‌راستی سزاوار است به آنها برتر از شگفتی‌های هفتگانه جهان نگاه کرد.

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 6,815 بار
گروه ها:هنر

پیر بانو پارس

پیر بانو پارس به مناسبت ۱۳ تا ۱۷ تیر، گاه دیدار (:زیارت) نیایشگاه پیر بانو پارس

زرتشتیان مانند دیگر ادیان، برای نیایش به جاهایی سپند باور دارند که از دیدگاه اعتقادی و تاریخی جایگاه به‌سزایی را در باور بهدینان دارد. یکی از این‌ نیایشگاه‌ها پیر بانو پارس می‌باشد.

نیایشگاه بانوی پارس در باور برخی از زرتشتیان جایگاه جان باختن و ناپدید شدن شهبانوی پارس به‌نام «خاتون بانو» است.

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 7,155 بار
گروه ها:جاهای سپند

«پیران» یا «پیرها» جایی برای همازوری و شادی

نیایشگاه پیرسبز چَک‌چَکو «پیران»، جاهایی هستند برای گردهمایی، نوکردن دیدارها، انجام آیین‌های دینی، داد و دهش، برگزاری جشن و پایکوبی. و نتیجه آن افزایش همبستگی و همدلی هم‌کیشان می‌باشد. هم‌کیشانی که در هنگام دیدار(:زیارت) از جاهای گوناگون کشور و شاید جهان کار خود را رها کرده و با بستن توشه‌ و خریدن رنج سفر در نیایشگاه گرد هم می‌آیند و با انجام آیین‌های گوناگون به‌ هم‌اندیشی و همازوری می‌پردازند.

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 6,273 بار
گروه ها:جاهای سپند