خانه > ادبیات > نوروز ،مـانده به یـادگار ز دوران جـم پـدید

نوروز ،مـانده به یـادگار ز دوران جـم پـدید

طبیعت کهگیلویه و بویراحمد سروده‌ای از زنده‌یاد ملک الشعراء بهار

نـــــــوروز اورمــزد مــه فــــرودیـن رسیــــد

                                        خــورشیـــــد از نشیب سـوی اوج کشیـــد

سال هزار و سیصد وهشت ازمیـان بـرفت

                                        ســـال هــزار و سیصد و نـــه از کـران رسید

ســالی دگـر زعمــر مـن و تــو بـه بـاد شد

                                         بگذشت هـرچه بــود اگـر تلــخ اگــــر لــذیـذ

بگذشت بـــر توانگـر و درویش هـرچـه بــود

                                         ازعیش و تلــــــخ‌کـــامی و از بیـــــم و امیــد

ظالـم نبــرد سـود کـه یـک سـال ظلم کـرد

                                        مظلوم هم بزیسـت کــه سالی جفا کشید

لـوحی است در زمانه که در وی فرشته‌ای

                                       بنمــود نقش هـــر چــــه زخلق زمــانــه دیـد

ایـــن در درون دل مـــرد پـــــارســـاســـت

                                       وان گنــج بسته راست زبـــان و خــرد کلیــد

آنجــــا خط مــــزور نــایــد همـی بــه کـــار

                                       کـــایــزد و را ز راستـــی و پاکــــی آفـــــریـــد

جـام جــم اســت صفحــه تـــاریــخ روزگـار

                                      مــــانده بـــه یـــادگــار ز دوران جـــــم پـــدیـــد

هـرچند کهنه است به هـر سال نـو شـود

                                      کـهنه بـدین نـوی بـه جهان گـوش کـی شنیـد

هسـت در آن حـدیث بـرهـمـا و زردهشـت

                                      هست انـــدر آن نشــــان اوستـــــا و ریــک‌ودا


بازدید نوشته: 5,297 بار
گروه ها:ادبیات
  1. فرشيد
    1 آوریل 2011 در 00:43 | #1

    با بهترین درودها،ای کاش در عکسها و نقاشی هایی که در مورد نوروز استفاده میگردید ماهی در ان نبود و بجایش انار یا سیب قرمز در اب شناور بود