خانه > ادبیات > هفت سین

هفت سین

عکس تزیینی است

سـوری و سـبزه و سـنجد چه زیـبا

سیب است و سنبل و گیاه و گلها

سیـنی های پر از نقـل و شـیرینـی

به شـیرین کامی براین سفره افزا

سپید آن تخـم مرغ و شـیر و شـکر

چــراغِ روشـنی بــر آن بـیفــزا

تاسی پر آبِ پاک بی مـاهیِ ســرخ

بـه یـاد آور نـمـادِ خـوبِ امـشـا..

سالی فرخنده بـاد و بـس خجـسته

دلت شاد و لبـت خـندان بهـر جا

تـو نــوروزی مــا را کــن روانــه

به هر خویش و کس و دوستانِ یکتا

چنین هفت سین و هفت چینی فریباست

کــه ایـرانـی مـآب اسـت و چـه زیبــا


بازدید نوشته: 4,433 بار
گروه ها:ادبیات