خانه > ادبیات > چه نیکو ارمغانی داده است یار

چه نیکو ارمغانی داده است یار

موبد گودرز ماوندی در حال نیایش - عکس از همایون مهرزاد سروده‌ای زیبا از چکامه‌سرای زرتشتی «گودرز ماوندی»، که به خجستگی ۳۷۵۰سال دینی زرتشتی سروده‌اند، را در زیر می‌خوانیم:

سه هزار و هفتسد و پنجاهمین سال پیام آوری اشوزرتشت فرخنده باد.

سراسر در جهان شادی پراکند / کسی کو بر لبش داشت لبخند

همی هنگام زایش خنده‌ای کرد / همه اهریمنان را کرد دلسرد

هر آن‌کس در کنارش بود شد شاد / به دیگر همرهان نیز مژده‌ای داد

زمانه کی به یاد آرد چنین کار / چه نیکو ارمغانی داده است یار

اهورا این‌چنینش ارمغان است / چه زیبایی‌ها که اندر او نشان است

روا باشد که آن اندیشه ایدون / فرو آید فرا رو سویِ گردون

ورایِ آنچه در اندیشه آید / به یک‌جا اندر این اندیشه زاید

همانا چهره‌اش پرماه افتاد / هزاران آفرین دارد چنین زاد

فراوان چهره‌اش باشد درخشان / درخشان چون خور و چون ماهِ تابان

توانایی نگر در ایزد ِ مس / چگونه مهر پراکند سویِ هرکس

سروده شد چنان گاتاهایِ زرتشت / که دُژمت را توان در هر زمان کشت

دل‌هاست اندر گروِ یار دیرین / چه نیکو آورد گفتارِ شیرین

وُهومن را به یاد است از سرشتش / شگفت از این چنین زیبا نوشتش

پیامش را بگویم با سرودش / که ریشه دارد اندر تارو پودش

نگر بر آن پیامِ اهورایی / نشسته چون به دل‌هایِ خدایی

جوانانِ جوان دانش در این راه / بگیرند دستِ هر کژ راه و گمراه

اشا گوید به وخشور بس سخن‌ها / سخن‌هایی که باشد از سپندها

همی بس گفتگوها شد سراسر / سخن‌ها از وُهومن بود آذر

مهین پندارِ وخشور سپنتا / درخشیدن گرفت در بین گاتها

یکایک در اوستا جا گرفته / چون نگینی در دلِ یسنا گرفته

نشاید کس سراید این‌چنین بند / نه کس زاییده با لبخندی فرزند

سراسر آنچه با زرتشت اشو آمد / اهورایی سخن‌ها سویِ او آمد

اهورا که همه هستی ز او شد / با ابر دانا بزرگی روبه‌رو شد

لبش بشکفته با زیبا سخن‌ها / شکوفا شد سِپَنْتَه‌ها زِ منّ ها

گل در طبیعت پدید آمد ز پندار زراتشت / خِرّدهایی که اّکمَن‌ها توان کشت

یکایک گفته‌ها اندیشه‌انگیز / سخن‌هایِ دل انگیز و شورانگیز

اهورایی پیام از سویِ یکتا / نمود ره سویِ دادارِ بی‌همتا

مهین گفتارِ ناب از آن زبانش / چه خوش آهنگی بنواخت از لبانش

اشو اندر بهار بگشود دیده / بهاری زیباتر زین کس ندیده

و بیشتر از بهار زیبد به نامش / جهانِ و مادی مینو به کامش

روا باشد در این بهارِ زیبا / زیبایی ها بیفزاییم به هرجا

یکایک گفته‌هایش نیز گواه است / هر آن‌کو، با او شد کارش، به راه است

آسایش و آرامش در مرامش / با آن سه، آن دو دیگر شد به‌کامش

شادی‌هایش به گیتی ارمغان باد / ارمغانِ شادی‌هایش هر زمان باد

ورایِ آنچه در اندیشه آید / نیکو پند از خردمند پیشه آید

ز آبِ زر بنوشتن سخن را / زیباتر از سخن، بنوشتن مَن را

رهایی از هر اندوه دم‌به‌دم باد / هرآن‌که را خرد بیش، اندوه کم باد

توانایی برون آید ز دانایی / که دانایی فراتر از توانایی

شَت اشوزرتشت نمایاندآن سه ویژه / که هر ویژه فراتر از اویژه

تمام واژه، گر ز آغاز خوانی / سپندین آهنگ‌ها زان ساز خوانی

فرا رویِ تو آهنگی دل‌انگیز / نوازد جان و تن را بس شورانگیز

روا باشد که با هرواژه زیبا / بسازی تو خوش آهنگی فریبا

خرم باشی و شاد در زندگانی / بپویی راهِ نیکِ جاودانی

نمایانی به هرکس، جوید این را / بپوید آن اشایی راهِ دین را

دارد با خود نشانی هر که از او / باشد او را نمادِ نیکِ اشو

همازوری برافرازیم در این کار / سرافرازی و خشنودی ز دادار

بزرگداشتی بگیریم هر چه زیبا / به آبادانی کوشیم ما به هر جا

آبادانی به گیتی ارمغان باد / هر انسانی در این راه پر توان باد

دمادم شادی‌ها افزون بادا / خجسته بادِ ما ایدون بادا

ویژگی‌های این سرود:

همه‌ی واژگان پارسی است.

نخستین واژه هر سرود را اگر با هم بگذارید، نام سرود می‌شود.


بازدید نوشته: 6,912 بار
گروه ها:ادبیات
 1. 29 اکتبر 2012 در 12:49 | #1

  درود و درود و درود….
  خیلی خوشحالم که با وبتون آشنا شدم. من دانش آموز پیش دانشگاهی ادبیات فارسی هستم. مدتها در پی مطالبی از قبیل موضوعات شما بودم. من با افتخار لینکتون کردم.
  شاد زی و عاشق[گل]

 2. آبتین
  17 فوریه 2013 در 08:04 | #2

  روزگار نیک . درود به روان پاک اشو زرتشت اسپنتمان و همه موبد های مهربان از آغاز تا … جناب موبد گودرز ماوندی بسیار زیبا و رامش بخش سروده اید. در پناه دادار اورمزد شاد زیوید دیر زیوید تا زیوید به کامه زیوید. ایدون باد .

 3. 25 فوریه 2013 در 12:42 | #3

  پدر عکس در حال نیایشتون خیلی زیبا بود…
  خیلی دوست داشتم…