بایگانی

بایگانی نویسنده

نوروز می رسد

نوروز میرسد

فریاد زد چکاوک:

نوروز می رسد

تاک برهنه گفت :

گر جان به مژده تو فشانم روا بود

اما هنوز

سرمای بهمنی نشکسته است

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 4,765 بار
گروه ها:ادبیات