بایگانی

بایگانی نویسنده

«اهورامزدا»، «اشوزرتشت»، «مزدیسنی»

اشوزرتشت اسپنتمان دین‌پایه زرتشتیان؛ زرتشتیان خداوند یکتا را نیایش می‌کنند که به زبان خود آن را «اهورامزدا» می‌نامند. «اشوزرتشت» نام دین خود را «مزدیسنی» گذاشت که به معنی مزداپرستی می‌باشد و پیروان او پس از او، خود را «زرتشتی» هم نامیدند. نام «اهورامزدا» از سه بخش تشکیل شده است که «اهورا» به معنی هستی‌بخش و «مز» به مفهوم بزرگ و «دا» به مفهوم دانا می‌باشد.

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 7,936 بار
گروه ها:دین پایه