بایگانی

بایگانی برای بخش ‘جشن‌ها’

خورداد، سرور سال ‌ها، ماه ‌ها و روزها

واژه اوستایی خورداد «هئوروتاته»، در پهلوی «خُردات» و در سانسکریت «سئوروتات» آمده است که به ‌چم (معنی) رسایی، بالندگی، درستی تن و روان است. در *گاتها، خورداد یکی فروزه ‌های نیک اهورامزدا است که بیشتر در کنار فروزه‌ی امرداد دیده می ‌شود.

در جهان مینوی پنجمین گام بالندگی از آن خورداد است که راهنمای وجدان بوده و او را به سوی رسایی می‌برد. با گذر از چهار گام پیشین (بهمن، اردیبهشت، شهریور، سپندارمزد) انسان به رسایی می‌رسد یعنی، نیک می‌اندیشد، با بهترین پاکی و راستی که پاکی درونی و بیرونی انسان است بر نفس خود چیره می‌شود و مهر و فروتنی را در خود نهادینه می‌کند.

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 6,295 بار
گروه ها:جشن‌ها

اردیبهشتگان – همه پاکی و هم راستی و هم نور

عکس تزیینی است

اردیبهشتگان و پاکی در کلامش

فروغ ایزدی ‌اندر پیامش

اشا، کز هر حروفش گوهری زاد

همان هنجار هستیست در مرامش

اشه ‌وهیشته، باشد نامی دیگر

فزون از این بود پیغامی دیگر

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 4,945 بار
گروه ها:ادبیات, جشن‌ها

جشن خوردادگان

عکس تزیینی است

روز خورداد از ماه خورداد٬ ششمین روز از خورداد ماه٬ چهارمین روز از ماه خورداد (در تقویم رسمی کشور)، پروردگار دو بخشش رسایی (خورداد) و جاودانی (امرداد) مردم را به فروغ مینوی و روشن درونی خواهد رسانید. در پرتو نیروی اراده (خشترا)، منش نیک (وهومن)، راستی و پاکی (اشا)، عشق وایمان به خدا (آرمئیتی)، زندگانی پایدار و نیروی مینوی افزایش خواهد یافت. ای خداوند، خرد در پرتو این فروزگان بر دشمنان پیروزی توان یافت. (هات ۳۴ بند ۱۱)

تقویم نیاکان ما در ایران باستان گاهنمای خورشیدی بود؛ سال ۱۲ ماه و هر ماه ۳۰ روز و هر روز را نامی گذارده بودند و آنان در هر ماه هنگامی که نام روز و ماه با هم برابر می شد آن روز را جشن می گرفتند.

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 5,256 بار
گروه ها:جشن‌ها