خانه > جشن‌ها > جشن خوردادگان

جشن خوردادگان

عکس تزیینی است

روز خورداد از ماه خورداد٬ ششمین روز از خورداد ماه٬ چهارمین روز از ماه خورداد (در تقویم رسمی کشور)، پروردگار دو بخشش رسایی (خورداد) و جاودانی (امرداد) مردم را به فروغ مینوی و روشن درونی خواهد رسانید. در پرتو نیروی اراده (خشترا)، منش نیک (وهومن)، راستی و پاکی (اشا)، عشق وایمان به خدا (آرمئیتی)، زندگانی پایدار و نیروی مینوی افزایش خواهد یافت. ای خداوند، خرد در پرتو این فروزگان بر دشمنان پیروزی توان یافت. (هات ۳۴ بند ۱۱)

تقویم نیاکان ما در ایران باستان گاهنمای خورشیدی بود؛ سال ۱۲ ماه و هر ماه ۳۰ روز و هر روز را نامی گذارده بودند و آنان در هر ماه هنگامی که نام روز و ماه با هم برابر می شد آن روز را جشن می گرفتند.

جشن خوردادگان یکی از این جشن های ماهیانه نیاکان ما می باشد که زرتشتیان در برابری روز خورداد از ماه خورداد برگزار می کنند. این جشن به امشاسپند خورداد با خوانش اوستایی هئوروتات٬ یکی از فروزه های آفریدگار و آفرینش ایزدی است به چم (بخوانید Cham) (معنی) کمال و رسایی٬ که در همه آفرینش اهورایی از جانداران خرد و در جهان بزرگ به چشم می خورد، برگرفته شده است.

چون چم خورداد رسایی است در اوستای پسین در عالم مادی پاسبانی آب چشمه ها و نهرها و رودها و دریاها به این فرشته واگذار شده است. نیاکان ما در این روز به سرچشمه ها و یا کنار رودها و ساحل دریاها می رفتند و پس از ستایش اهورامزدا، روز را به سرور و شادمانی با دوستان می گذرانیدند. در زمین نگهبانی آب ها و دفع پلیدی از آن ها را برعهده
دارد و به امرداد کمک می کند که جان گیاهان و جانوران را نگهبانی کند.

شادمانی بخشیدن و پاداش نیکویی روان های نیکوکار با خورداد امشاسپند است. اهورامزدا گوهر کمال است او همه خوبی ها را در خود دارد و همه خوبی ها را از خود می دهد؛ کمال، نمادی از خود شناسی اهورامزدا است.

آدمیان می توانند با کوشش در راه رسیدن به کمال یا بکار بردن خرد (بهمن) و کارکرد به راستی (اشا ) و مهرورزی (سپنتاآرمئتی) به مرحله شهریاری بر نفس (شهریور) رسیده و در راستای کمال (خورداد) راه پیموده٬ خود را شناخته و به جاودانگی (امرداد) رسند.

در گاتها، امرتات (امرداد) و وهئوروتات بیشتر جاها با هم آمده اند و این نشانه آن است که راه رسیدن به جاودانگی نائل شدن به خود شناسی و رسایی است و آدمی می تواند با خرد و راستی و مهرورزی به تونایی سازنده دست یافته و با آن تونایی به رسایی و سرانجام به جاودانگی رسد.

 

دانه ای از حبس خاک آزاد شد
سر بر آورد و حریف باد شد
برگ ها تا شاخه ها بشکافتند
تا بالا یدرخت بشکافتند
جان های بسته اندر آب و گل
چون رهند از آب و گل با شاد دل
در هوای عشق حق رقصان شوند
همچو قرص برگ بی نقصان شوند (مولانا)

 

در این راستا بخوانید:

خورداد، سرور سال ‌ها، ماه ‌ها و روزها


بازدید نوشته: 5,250 بار
گروه ها:جشن‌ها