بایگانی

بایگانی نویسنده

گزارش تصویری از برگزاری گاهنبار آتشکده آذرگشسب، واپسین روز

موبد مهربان فیروزگری

بامداد روز آدینه ۲۶ شهریورماه از خوابگاه به سوی آتشکده آذرگشسب به راه افتادیم؛ نزدیک ساعت ۱۰ بامداد، آیین «جشن خوانی» گاهنبار در جایگاه آتش جاویدان در آتشکده آذرگشسب  بوسیله موبدان، مهربان فیروزگری و سهراب هنگامی برگزار شد.

باشندگی همکیشان و هم میهنان در برگزاری این آیین دیدنی بود و جای برگزاری گاهنبار از بازدیدکنندگان پر بود که برای دیدن این آیین مینوی به آتشکده آمده بودند، اینان آمده بودند تا دگربار برگزاری یکی از آیین های دیرینه را ببینند و با گذشته خود پیوند برقرار کنند.

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 10,087 بار
گروه ها:گزارش خبری

گزارش تصویری از برگزاری گاهنبار آتشکده آذرگشسب، روز نخست

نیایش همگانی در خوابگاه

ساعت ۶ بامداد روز پنج شنبه ۲۵ شهریورماه از تهران به سوی آتشکده آذرگشسب حرکت کردیم. پس از طی مسافتی در جاده زنجان در یکی از رستوران های بین راه ناشتایی خوردیم. پس از رسیدن به خوابگاه و خوردن ناهار، به سمت گودال «نبی کندی» حرکت کردیم؛ این گودال شبیه به دریاچه تخت سلیمان است ولی آب آن ته نشین شده و پایین رفته که به مرداب شباهت پیدا کرده است، در هنگام پایین رفتن خورشید دورنمای بسیار زیبا در خاور و باختر این مکان دیده می شود که بسیار تماشایی است. سپس برای استراحت به خوابگاه بازگشتیم.

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 10,476 بار
گروه ها:گزارش خبری