بایگانی

بایگانی برای بخش ‘دین و فرهنگ زرتشتی’

جشن خوردادگان

عکس تزیینی است

روز خورداد از ماه خورداد٬ ششمین روز از خورداد ماه٬ چهارمین روز از ماه خورداد (در تقویم رسمی کشور)، پروردگار دو بخشش رسایی (خورداد) و جاودانی (امرداد) مردم را به فروغ مینوی و روشن درونی خواهد رسانید. در پرتو نیروی اراده (خشترا)، منش نیک (وهومن)، راستی و پاکی (اشا)، عشق وایمان به خدا (آرمئیتی)، زندگانی پایدار و نیروی مینوی افزایش خواهد یافت. ای خداوند، خرد در پرتو این فروزگان بر دشمنان پیروزی توان یافت. (هات ۳۴ بند ۱۱)

تقویم نیاکان ما در ایران باستان گاهنمای خورشیدی بود؛ سال ۱۲ ماه و هر ماه ۳۰ روز و هر روز را نامی گذارده بودند و آنان در هر ماه هنگامی که نام روز و ماه با هم برابر می شد آن روز را جشن می گرفتند.

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 5,256 بار
گروه ها:جشن‌ها

مکان های مقدس زرتشتیان کرمان

 آتشکده کرمان

آتشکده کرمان:

یکی دیگر از آتشکده های مهم و جدید کرمان که تا امروز نیز پابرجاست و مردم برای روزهای فرخنده به آنجا رفته و شمع و عود روشن می کنند٬ آتشکده واقع در کوچه دبیرستان ایرانشهر است.

درب مهر نو کرمان به وسیله دهشمندان قنات غسانی (یکی از دهات اطراف کرمان) ساخته شده است و آتش ورجاوند درب مهر قنات غسان به درب مهر کنونی منتقل گشت.

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 10,889 بار
گروه ها:جاهای سپند

گاهنبار ایاسرم گاه

گاهنبار ایاسرم گاه

هنگام این گاهنبار از روز اشتاد ایزد تا روز انارام ایزد از ماه مهر (ماه مهر هفتمین ماه تابستان بر طبق گاهنامه ایران باستان می باشد) برابر با ۲۰ تا ۲۵ مهر ماه است. نام این گاهان بار از واژه اوستایی “ایاسریمه” گرفته شده است . یعنی آغاز سرما، و زمان برگزاری آن در زندگی کشاورزی و دامپروری هنگامی است که گله های گوسفند از چراگاه های تابستانی به محل زمستانی خود باز می گردند. در باور سنتی زرتشتیان، گاهنبار ایاسرم گاه هنگامی است که خداوند گیاهان را آفریده است.

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 6,722 بار
گروه ها:گاهنبارها