خانه > ادبیات, جاهای سپند > بانویی میهن‌پرست از بانوان پارسی

بانویی میهن‌پرست از بانوان پارسی

پیر پارس بانو به مناسبت ۱۳ تا ۱۷ تیر، گاه دیدار(:زیارت) نیایشگاه پیر بانو پارس

نیایشگاه بانوی پارس در باور زرتشتیان جایگاه جان باختن و ناپدید شدن شهبانوی پارس به‌نام «خاتون بانو» است. این نیایشگاه در یک‌صد وبیست کیلومتری شما‌ل‌باختری یزد و در جنوب شهر عقدا و در بین دره‌ای از کوهستان‌های عقدا به‌نام «زَجو» است.

از روز مهر تا ورهرام ایزد و تیر ماه (برابر با ۱۳ تا ۱۷ تیر زرتشتیان)، در این نیایشگاه گردهم می‌آیند و به شادی و نیایش می‌پردازند.

در زیر سروده‌ی رستم خسرویان(رخسار) درباره‌ی این پیرانگاه آورده می‌شود:

بانویی میهن‌پرست از بانوان پارسی / شیرزنِ شیرازه‌ای از نیکویی و راستی

بانوی ایرانی، به عقدا ساخت نیکو خانه‌ای / تا نگردد خانه‌ی آباد چون ویرانه‌ای

خانه ویران شده از دشمن اهریمنی / باید آبادش کنی، گر در خوری

باید از ایرانیان روشن نمودن شعله‌ای / تا بسوزاند پلیدی‌ها ز ایران بهی

او نشان از مهرْ داد و یاوری / تا که ایران مانده سازد سروری

باید از اندر راه میهن جان دهی / تا بزرگی باز بر ایران دهی

درگذشت او شد مزارش خانه‌ای / شد زیارتگاه خوبان، خویش یا بیگانه‌ای


بازدید نوشته: 4,831 بار