خانه > ادبیات > نیست جایی خرم و زیبا، چو پیرسبز ما

نیست جایی خرم و زیبا، چو پیرسبز ما

پیر سبز (چک چک) ۲۴تا۲۸ خورداد ماه(روز اشتاد تا انارام از ماه خورداد)، زمان دیدار پیرسبز(چک چک) است. در زیر سروده‌ای از «رستم خسرویان(رُخسار)» برای پیرسبز که جایگاهی ویژه نزد زرتشتیان دارد، آورده می‌شود:

نیست جایی خرم و زیبا، چو پیرسبز ما / در کویر یزد، در دامان کوهی باصفا

جایگاهی پاک و نیکو عاری از رنگ و ریا / از برای زایران با لطف و فرمان خدا

درب مهری در دل کوه با شکوه و فر و جاه / زمزمه آید ز وِستا، گفت‌وگویی با خدا

در کویر لوت پیری در دل کوهی به پا / خیزشی کرده است تا عالم شناسد جایگاه

جایگاه شیرمردان و زنان پارسا / آتش زرتشت روشن در چنین پاکیزه جا

مردم ایران زِ هر سو، سوی پیرسبز ما / رهسپارند و نماز آرند با هم یک صدا

از خدا خواهند فر و شوکت ایران‌سرا / ای اهورا، ای اهورا، ای اهورا، ای خدا


بازدید نوشته: 4,314 بار
گروه ها:ادبیات