بایگانی

بایگانی نویسنده

واژه‌های ایرانی درزبان انگلیسی( بخش سوم)

گاو زبان‌های فارسی وانگلیسی هردو به دسته‌ زبان‌های آریایی وابسته هستند. از این‌رو واژه‌های مشابه بسیار میان دوزبان دیده می‌شود. دراین چند نوشتار، نموداری از تاثیرات زبان‌های ایرانی بر دیگر زبان‌های اروپایی چون زبان‌های یونانی، لاتین، فرانسه، وآلمانی که درانگلیسی تاثیر بسیارگذاشته‌اند، ارایه شده است.

نام جانوران و حشرات:

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 8,716 بار
گروه ها:ادبیات

کنگلو، نیایشگاه‌ مهری

kanglou شناسایی نخستین نیایشگاه دوره ساسانی

گمانه‌زنی‌های مسیر قلعه کنگلو نشان می‌دهد که نیایشگاه‌های مهری معمولاً در داخل غارها یا فضاهایی که نسبت به سطح زمین پیرامون خود گودتر بودند، ساخته می‌شدند. در این فضاها روزنه‌ای به سوی آفتاب باز می‌شد. سازه کنگلو بنایی از جنس لاشه سنگ، گچ و ساروج با پلانی بیضی شکل و برج مانند است، که زیر بنایی نزدیک به ۵۰ متر مربع دارد. این بنا در سه طبقه ساخته شده که اکنون سقف‌های آن فرو ریخته است.

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 4,922 بار

واژه‌های ایرانی درزبان انگلیسی( بخش دوم)

زعفران زبان‌های فارسی وانگلیسی هردو به دسته‌ زبان‌های آریایی وابسته هستند. از این ‌رو واژه‌های مشابه بسیار میان دو زبان دیده می‌شود. در این چند نوشتار، نموداری از تاثیرات زبان‌های ایرانی بر دیگر زبان‌های اروپایی چون زبان‌های یونانی، لاتین، فرانسه، و آلمانی که در انگلیسی تاثیر بسیار گذاشته‌اند، ارائه شده است.

۷- Pepper این واژه از فلقل ایرانی گرفته شده است. این واژه به گونه‌ی Piper درلاتین است. بر این باورند که، اصل واژه «آرامی» است که باز هم زبان بخش بزرگی از ایران بوده و در روزگار هخامنشی یکی از زبان‌های رسمی ایران به‌ شمار می‌آمده است.

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 5,967 بار
گروه ها:ادبیات

واژه‌ های ایرانی در زبان ‌های خارجی (بخش ۱)

گل رز زبان‌های فارسی و انگلیسی هر دو به دسته‌ زبان‌های آریایی وابسته هستند. از این‌ رو واژه‌های مشابه بسیار میان دو زبان دیده می‌شود. اما افزون بر این واژه‌های پایه، مانند مادر، برادر و پدر، واژه‌های بسیاری هم در دوره‌های بعدی تاریخ از زبان مردم ایران وارد زبان انگلیسی شده است. برخی از این واژه‌ها از زبان‌های اوستایی و پهلوی و فارسی باستان و برخی واژه‌ها از زبان‌های سومری و ایلامی و غیره و برخی دیگر از زبان‌ها و گویش‌های دیگر سرزمین ایران مانند آذری، کردی و بلوچی به زبان انگلیسی راه یافته‌اند.

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 10,504 بار
گروه ها:ادبیات