بایگانی

بایگانی برای بخش ‘دین و فرهنگ زرتشتی’

سخنان بخت‌آفرید و آذرباد زردشتان

عکس تزیینی استمتنی است که دو بخش و یازده بند دارد. بخش نخست به گفته‌های «بخت آفرید» و بخش دیگر به «آذرباد زردشتان» ویژه است. بر پایه‌ی این نوشته‌ی پهلوی و بخش دوم آن، «آذرباد زردشتان» ۱۵۰ سال زندگی کرده که از آن مدت ۹۰ سال در جایگاه «موبدان موبدی» بوده است. هر دو بخش دربردارنده‌ی نکته‌های اخلاقی است، که در زیر آورده می‌شود:

۱- گویند که «بخت‌آفرید» گفت که هیچ مردم نیست از من توانگرتر به جز او که از من خرسندتر است.بازدید نوشته: 7,551 بار
گروه ها:دانستنی‌ها

شد همازور و نیکویی را ستود

برگزاری گهنباراَشتاد ایزد از ماه مهر(۲۰مهرماه) برابر با آغازین روز گهنبار چهره‌ی «ایاسَرم‌گاه» است. «ایاسَرم‌گاه»، به معنای آغاز زمستان است. این گاهنبار در شش روز پایانی تابستان دو فصلی برگزار می‌شود.

در زیر سرود‌ه‌ی رستم خسرویان(رخسار) درباره‌ی گهنبار آورده می‌شود:

رسمی از بگذشته مانده یادگار   /    در گه  انبار، به نام گهنبار

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 5,376 بار
گروه ها:گاهنبارها

جایگاه زبان پارسی در گروه زبان‌های آریایی(بخش چهارم)

Parsi_thumb7 سعید کریمی پارسیان: در این بخش گروهی دیگر از واژه‌ها را بررسی می‌کنیم:

استش

واژه‌ی دیگر واژه‌ی «استش» پارسی میانه به معنای «حالت» است که در انگلیسی به «استیت» دگردیس شده است.(کتاب فرهنگ پارسی به پهلوی دکتر فره‌وشی رویه۱۸۵)

کارواژه‌های(فعل‌های) «است»، «ایستادن»، «ایستاندن» در زبان‌های پارسی و انگلیسی و دیگر زبان‌های آریایی بسیار همانند هم هستند و ریشه‌های فراوانی دارند که در آینده بیشتر به آن‌ها خواهیم پرداخت.

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 7,189 بار
گروه ها:دانستنی‌ها

بانویی میهن‌پرست از بانوان پارسی

پیر پارس بانو به مناسبت ۱۳ تا ۱۷ تیر، گاه دیدار(:زیارت) نیایشگاه پیر بانو پارس

نیایشگاه بانوی پارس در باور زرتشتیان جایگاه جان باختن و ناپدید شدن شهبانوی پارس به‌نام «خاتون بانو» است. این نیایشگاه در یک‌صد وبیست کیلومتری شما‌ل‌باختری یزد و در جنوب شهر عقدا و در بین دره‌ای از کوهستان‌های عقدا به‌نام «زَجو» است.

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 4,831 بار

جایگاه زبان پارسی در گروه زبان‌های آریایی(بخش سوم)

Parsi سعید کریمی پارسیان: در این بخش گروهی دیگر از واژه‌ها را بررسی می‌کنیم:

اسپاش

واژه «اسپاش»، پارسی میانه یا همان زبان پهلوی است که به معنی «فضا» می‌باشد. این واژه در انگلیسی به «اسپیس» دگردیس شده است(فرهنگ پارسی به پهلوی نوشته دکتر بهرام فره‌وشی رویه ۳۸۴ و واژه‌های مصوب فرهنگستان پارسی رویه ۱۸۸).

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 8,079 بار
گروه ها:دانستنی‌ها

دخمه، استودان، آرامگاه

دخمه یزد پژوهش در دین‌ها، خواهی‌نخواهی پای پژوهنده را به آداب و رسومِ درپیوند با دین‌ها بازمی‌کند. و از این دست باید به رسمِ برخوردِ مردمی‌ که به اندیشه‌های اشوزرتشت منسوب می‌باشند، اشاره داشته باشیم که از دیرباز تا کنون چگونه با پیکره در گذشتگان رفتار می‌کردند.

آن‌چه از سخن اشوزرتشت دستگیر می‌شود، سخن از «روح زندگی» است. زندگی مردمانی که در کنار یکدیگر و با پی‌بردن به یکپارچگی و روح همبستگی برای به سرانجام رساندنِ آرمان اهورایی می‌کوشند.

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 8,344 بار
گروه ها:دانستنی‌ها

اجاقتان روشن باد

عکس تزیینی است سلیمان لطفی‌نیا: میان مردم ایران، هر زن و مردی که فرزند نداشته باشند به ویژه فرزند پسر، «اجاق کور» خوانده می‌شوند. این اصطلاح در آرزوهای مردم ایران نیز نمودی پررنگ دارد، آن‌جا که برای کسانی که دوستشان داریم از خدا می‌خواهیم که «اجاقشان سبز(روشن) باد».

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 7,236 بار
گروه ها:دانستنی‌ها

جایگاه زبان پارسی در گروه زبان‌های آریایی(بخش دوم)

Parsi دسته بندی زبان‌های گروه آریایی

سعید کریمی پارسیان: دانشمندان زبان‌شناس زبان‌های گروه‌های آریایی را به هشت دسته بخش می‌کنند که به دسته‌های خاوری(:شرقی) زبان‌ها «ستم» و به دسته باختری(:غربی) آن «کنتوم» می‌گویند. از شناسه‌های زبان‌های خاوری مانند اوستایی و پارسی باستان این است که واک «ل» در آن نمی‌باشد، به‌گونه‌ای که حتا یک واژه با واک «ل» نه در زبان اوستایی است و نه در زبان پارسی باستان که سپس‌ها این واک درون زبان پارسی میانه و پارسی دری شده است و امروزه نیز به‌کار می‌رود. این هشت دسته در زیر دسته‌بندی شده‌اند:

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 6,778 بار
گروه ها:دانستنی‌ها

دیوان حافظ و دبستان مغان

عکس تزیینی استدکتر حسین وحیدی: از جمله دبستان‌های فلسفی و اخلاقی فرهنگ ایرانی دبستان «مغان» است. از همان زمان، یعنی از چندین هزار سال پیش که آموزگار بزرگ ایرانی – اشوزرتشت، برای گسترش و نگهداری و نگهبانی آیین گرامی و ارزنده خودش «انجمن مغان» را با گزینش نخبگان و فرزانگان پی نهاد، یک سازمان و یک پرهون(:دایره، حلقه) آراسته و استوار برای نگهبانی و پاسداری فرهنگ ایرانی و همه داشته‌ها و پایه‌های ملی ایران زمین پدید آمد و همین سازمان است که در درازنای زندگی تاریخی ملت و میهن ما با استواری و پی‌گیری شگفتی‌آور پایه‌های فرهنگی و ملی ما را نگهبانی کرده و در گسترش آن کوشیده است.

ادامه نوشته…بازدید نوشته: 7,543 بار
گروه ها:دانستنی‌ها

«ثریتَه»، نخستین پزشک و جراح توانا ایرانی

عکس تزیینی است واژه‌ی «بَئِشَزَ»(Baešaza) در اوستا به معنی «دارو و درمان» است. چنان‌که «بَئِشَزُو»(Baešazo) به معنی درمانگر آورده شده است. ریشه‌ی واژه‌ی پزشک و پزشکی در زبان فارسی از همین واژه است.

در بند ششمِ «اَردیبهشت یَشتْ» به چندگونه درمانگر اشاره شده است:

کسی که [از پزشکان] به واسطه‌ی «اَشا» درمان کند: اَشُو بَئِشَزَ Ašo Baešaza،

کسی که به واسطه‌ی قانون درمان کند: داتُو بَئِشَزَ Dâto Baešaza،بازدید نوشته: 5,018 بار
گروه ها:دانستنی‌ها